23 April 2008 - Autostrada Sport
Copyright Erik Næss 2014, all rights reserved

2008


- 23 April, Autostrada SportNorsk Maserati Klubb blir invitert til før-premiere hos Autostrada Sport.
Copyright Erik Næss 2014, all rights reserved
Copyright Erik Næss 2014, all rights reserved
Copyright Erik Næss 2014, all rights reserved
Copyright Erik Næss 2014, all rights reserved
Copyright Erik Næss 2014, all rights reserved
Copyright Erik Næss 2014, all rights reserved
Copyright Erik Næss 2014, all rights reserved